Missie

Onze missie is om de aanzienlijke uitdagingen van ouderlijke scheiding aan te pakken, met erkenning van de classificatie hiervan binnen de DSM-5 schaal van negatieve jeugdervaringen die het leven van kinderen diepgaand kunnen beïnvloeden. We zijn toegewijd aan het versterken en ondersteunen van zowel ouders als kinderen tijdens de reis van echtscheiding en scheiding. Ons overkoepelende doel is om de nadelige effecten op het welzijn van kinderen te verminderen door hun behoeften en wensen centraal te stellen. Via mediation faciliteren we transparante communicatie en samenwerking, waarbij we een positieve en koesterende co-ouderschapsomgeving cultiveren. We helpen ouders bij het opstellen van uitgebreide co-ouderschapsplannen die het perspectief van het kind prioriteren, zodat hun stemmen niet alleen worden gehoord maar ook gerespecteerd gedurende het gehele proces, in overeenstemming met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Visie

Onze visie is om een koesterende en ondersteunende omgeving te creëren waar het welzijn van elk kind wordt beschermd tijdens de uitdagende tijden van ouderlijke scheiding of echtscheiding. We streven ernaar ervoor te zorgen dat geen enkel kind trauma of negatieve gevolgen ervaart door ineffectieve co-ouderschapspraktijken, waarbij we het kritieke ontwikkelingsstadium van de kindertijd en het belang van het bevorderen van gezonde relaties tussen ouders ten behoeve van het kind erkennen. Door onze inspanningen willen we ouders in staat stellen effectief samen te werken, de belangen van kinderen voorop te stellen en ouders te begeleiden in het actief deelnemen aan het ontwikkelen van een co-ouderplan dat een stabiele en positieve opvoeding voor de volgende generatie bevordert.