Englis

 Dutch

Spanish

Ouder zijn is niet alleen een morele plicht; het is je wettelijke verplichting

Welkom bij Plan di Mayor

Het welzijn van je kinderen prioriteren in elke beslissing

Plan di Mayor is je ultieme gids voor compassioneel en kindgericht co-ouderschap. Navigeer door de complexiteiten van scheiding en zorg ervoor dat het welzijn van je kind voorop staat en de wet wordt nageleefd

Ouder zijn is niet alleen een morele plicht; het is je wettelijke verplichting

Welkom bij Plan di Mayor

Het welzijn van je kinderen prioriteren in elke beslissing

Plan di Mayor is je ultieme gids voor compassioneel en kindgericht co-ouderschap. Navigeer door de complexiteiten van scheiding en zorg ervoor dat het welzijn van je kind voorop staat en de wet wordt nageleefd

Meer informatie over Plan di mayor

Wat Is Plan di Mayor?

Wat is een kindergesprek?

Doe mee aan onze missie om voortdurende opvoeding te ondersteunen en negatieve effecten op kinderen na een scheiding van hun ouders te voorkomen

Wat we doen:

Wij helpen je om je plichten na een scheiding te begrijpen

Wij helpen moeders, vaders, wettelijke voogden en directe verzorgers die met een scheiding worden geconfronteerd, hun wettelijke verantwoordelijkheden ten opzichte van de betrokken kinderen te begrijpen

Wij voeren passende evaluaties uit: elke familie is anders

Elke familie is anders en Plan di Mayor erkent dat. Ontdek hoe we onze aanpak aanpassen om te voldoen aan de individuele behoeften van jouw gezin

Wij helpen bij het oplossen door middel van bemiddeling en begeleiding

Met de ondertekening van een bemiddelingsakkoord beginnen de sessies om elk geïdentificeerd probleem aan te pakken en op te lossen. Elke bijeenkomst duurt 1,5 tot 2 uur met constante updates via een actielijst en overeenkomsten

Wij bereiken wederzijds bindende en verdedigbare ouderlijke overeenkomsten.

Na een akkoord wordt een juridisch bindend ouderschapsplan opgesteld en geratificeerd. Dit plan dient als routekaart voor collaboratief ouderschap met afdwingbare acties en plichten. We creëren bewustzijn, leiden ouders op, en pleiten bij wetgevers om de rechten van kinderen op gezonde en veilige omgevingen tijdens een scheiding te waarborgen

Je moraliteit is hun realiteit

Naast de wettelijke implicaties is het een morele noodzaak dat elke ouder het welzijn van hun kinderen prioriteit geeft. Door een stabiele en liefdevolle omgeving te bieden, leg je de basis voor je kinderen om gezonde en gebalanceerde volwassenen te worden. Onze gestructureerde fases omvatten open dialogen en zorgvuldige planning

Scheidingen:
Navigeren door het juridische landschap

De wet is duidelijk: ouders en/of wettelijke voogden hebben de wettelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor het fysieke en emotionele welzijn van hun kinderen. Of je nu een goede relatie hebt met je moeder of vader, of door moeilijkere tijden gaat, Plan di Mayor biedt een solide juridisch kader om je te begeleiden bij het opstellen van een duurzaam co-ouderschapsplan. Door onze nauwgezette fases faciliteren we alles, van de eerste gesprekken tot de juridische ratificatie van je co-ouderschapsakkoorden, zodat je voldoet aan zowel de emotionele als wettelijke vereisten voor de zorg van je kinderen.

Hoe het werkt

Na het invullen van ons uitgebreide Ouderlijk Evaluatieformulier om ons te helpen je situatie en gezinssituatie te begrijpen, kunnen we beoordelen of Plan di Mayor geschikt voor je is:

Uw input zet de toon. Een Ouderlijke Relatiebeoordeling helpt ons om de bemiddelingsstrategie af te stemmen op uw unieke situatie. Zelfs als de relatie gespannen is, hebben we bemiddelaars die kunnen helpen deze uitdagingen te navigeren.

 1. Ouderlijke Overeenkomstformulier: Beide ouders vullen formulieren in om zorgen en voorkeuren met betrekking tot het welzijn van het kind te uiten.
 2. Ouderlijke Relatiebeoordeling: Evaluatie van de dynamiek tussen de ouders om vijandigheid in te schatten en de noodzaak van bemiddeling of interventie te bepalen.
 3. Bevestigingsmail: U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw inzendingen en met een overzicht van de volgende stappen.

We streven naar een open, constructieve conversatie. Zelfs in moeilijke omstandigheden blijft de focus op het welzijn van uw kind. Onze getrainde professionals kunnen bemiddelen of ingrijpen indien nodig om een productieve dialoog te waarborgen.

 1. Co-ouderschapsbijeenkomst: Een gepland gesprek tussen beide ouders in persoon om de behoeften van het kind te bespreken.
 2. Informatie-uitwisseling: Het delen van relevante gegevens over het kind, zoals medische dossiers of schoolprestaties.
 3. Interne Evaluatie: Tijd voor elke ouder om de gedeelde informatie afzonderlijk te overwegen.
 4. Vervolgdiscussie: Een volgende bijeenkomst om tot een voorlopige co-ouderschapsstrategie en -plan te komen.

We zijn op een punt waar toewijding cruciaal is. Uw co-ouderschapsplan ondergaat een juridische ratificatie om het de kracht van de wet te geven, wat extra zekerheid en bescherming biedt. Vanaf dit punt begint de implementatie om het plan aan te passen aan de veranderende omstandigheden van uw kind.

 1. Conceptplan: Voorbereiding van een concept co-ouderschapsplan.
 2. Juridische Beoordeling: Optionele juridische beoordeling om de eerlijkheid en afdwingbaarheid van de overeenkomst te waarborgen.
 3. Juridische Ratificatie: Indiening van het co-ouderschapsplan bij een rechtbank voor formele goedkeuring.
 4. Implementatie: Ouders beginnen met de uitvoering van het juridisch geratificeerde plan.

Evaluatieformulier

Voordat je doorgaat met het Plan di Mayor-proces, is het essentieel om dit Evaluatieformulier voor Ouderlijke Relaties in te vullen. De informatie die je verstrekt, helpt ons om je unieke gezinssituatie beter te begrijpen, zodat we jou en je kinderen tijdens deze overgangsperiode beter kunnen ondersteunen.

Alle verstrekte informatie blijft vertrouwelijk en niet-bindend tussen jou en Plan di Mayor. Dit evaluatieformulier is voor kwalificatiedoeleinden en garandeert geen verplichting van Plan di Mayor.

 

https://kiesvoorhetkind.nl/map

Michella

Our team

Pending info Role

Michella

Pending Roll 

Michella